Studia podyplomowe

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Zielonogórski

Zapoznaj się z regulaminem studiów podyplomowych.
Pobierz wymagane dokumenty.