Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – zamkniecie studiów podyplomowych

  Informujemy, iż od 1 października 2019 r. będzie można rozpocząć kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach studiów jednolitych magisterskich. 2 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy standard kształcenia nauczycieli (1). Nie przywiduje on studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej Read more about Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – zamkniecie studiów podyplomowych[…]

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają na wydziale prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia; 1 zdjęcie; odpis dyplomu; dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej; zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia; inne dokumenty, zgodnie z wykazem podanym przez kierownika studiów podyplomowych. Dokumenty: Regulamin studiów podyplomowych UZ Podanie o przyjęcie na Read more about Wymagane dokumenty[…]

Opłaty – numer konta

Uwaga! Bardzo ważne! Wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych. Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 Podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.