18 marca 2017

Studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

Dział kształcenia – pełna oferta studiów podyplomowych UZ

Elektroniczna rejestracja na studia podyplomowe

Oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (doc | pdf )


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023

Studia podyplomowe nadające uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022

Studia podyplomowe nadające uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2020/2021


Studia podyplomowe nadające uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Pozostałe studia podyplomowe


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020


* Informujemy, iż od 1 października 2019 r. będzie można rozpocząć kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach studiów jednolitych magisterskich.

2 sierpnia 2019 r. wszedł w życie nowy standard kształcenia nauczycieli (1). Nie przywiduje on studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Natomiast osoby, które rozpoczęły takie studia podyplomowe w roku akademicki 2018/2019 i wcześniej, kontynuują je do ich zakończenia.

  • Podstawa prawna: (1) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575). [ odp. z 20.08.2019 r. ]

Kształcenie