18 marca 2017

Kwalifikacje pedagogiczne

Adresaci:

  • absolwenci nienauczycielskich kierunków studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Kwalifikacje:

  • kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w placówkach oświatowych.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1400 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Teresa Dzierzba, tel. 68 328 32 56.

Kierownik studiów: dr Anita Famuła-Jurczak, tel. 517 608 846.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.

Karta zgłoszenia studiów