18 marca 2017

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje:

  • przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz placówkach opieki całkowitej i częściowej (adekwatnie do uzyskanych po ukończeniu studiów I i/lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich kwalifikacji nauczycielskich lub pedagogicznych).

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWW: http://www.oligo.wpps.uz.zgora.pl

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Agata Szuba, tel. 68 328 31 76.

Kierownik studiów: dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.