18 marca 2017

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Charakterystyka studiów oraz sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej spełniają warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne z Rozporządzeniem MNiSzW z 2012 r. i 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela. Program studiów obejmuje przedmioty realizowane w ramach 3 modułów:

 1. przygotowanie merytoryczne (podstawy nauczania języka polskiego, podstawy nauczania matematyki, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, psychologia rozwoju i wychowania dziecka diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, niedostosowanie społeczne dzieci, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna);
 2. dydaktyka zajęć w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej: (metodyka edukacji językowej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji językowej w przedszkolu i polonistycznej, metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji plastycznej, metodyka zajęć technicznych i komputerowych, metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, metodyka edukacji literackiej, integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci);
 3. moduł praktyk pedagogicznych: dla osób niepracujących w placówkach przedszkolnych i/lub klasach 1-3 szkoły podstawowej (w sumie 220 godzin).

Adresaci:

 • studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne chcących się przekwalifikować.

Kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje kwalifikacje:

 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1600 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Termin składania dokumentówdo 31 października 2018 r.

Informacje dodatkowe: mgr Teresa Dzierzba, tel. 68 328 32 56.

Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz.


Dokumenty:

 • Regulamin studiów podyplomowych UZ
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia;
  • 1 zdjęcie;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich oraz potwierdzenie przygotowania pedagogicznego;
  • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
  • zobowiązanie ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
  • zaświadczenie od logopedy o braku wady wymowy;
  • oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami.

Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.