18 marca 2017

Coaching w życiu i biznesie

 

Adresaci:

  • studia adresowane są do grona osób zajmujących się szeroko pojętą pracą z ludźmi zarówno w kontekście indywidualnego wsparcia, jak i w obszarach zawodowych, w tym: psychologów, pedagogów, nauczycieli, absolwentów kierunków humanistycznych, pracowników działów HR, managerów i innych, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym i poszerzaniem swoich kompetencji interpersonalnych poprzez stosowanie coachingu..

Kwalifikacje:

  • celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy zarówno z odbiorcą indywidualnym, z grupą, czy klientem biznesowym w kierunku rozwoju osobistego, nabywania nowych umiejętności, pokonywania kryzysów życiowych oraz budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Główne umiejętności oraz wiedza teoretyczna z zakresu nauk społecznych, którymi powinien posługiwać się absolwent studiów, to:.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 2000 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr inż. Karolina Jezior- Pieczyńska, tel. 68 328 73 11.

Kierownik studiów: dr hab. Tatiana Rognińska, prof. UZ.

 


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.