18 marca 2017

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Kwalifikacje:

  • przygotowanie do posługiwania się wybranymi alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji, w tym językiem migowym i systemem Braille’a.

Plan i program studiów:

  • rok rekrutacji – 2017/2018
  • rok rekrutacji – 2016/2017

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: dziekanat, tel. 68 328 32 36.

Kierownik studiów: dr Katarzyna Kochan.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.