18 marca 2017

Kryminologia z elementami wiktymologii

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich: policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy aparatu wymiaru sprawiedliwości oraz kurateli sądowej.

Kwalifikacje:

  • nabycie aktualnej wiedzy na temat przestępczości, jej form, uwarunkowań oraz praktycznych umiejętności pomiaru, badania, diagnozowania i przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym..

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Kamila Szczpuła, tel. 68 328 32 36.

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.