18 marca 2017

Logopedia i terapia pedagogiczna

 

Adresaci:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani są studenci studiów I stopnia) z nienaganną wymową (potwierdzoną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

Kwalifikacje:

  • przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda i nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda oraz specjalista terapii pedagogicznej w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWW:  http://www.logopedia.wpps.uz.zgora.pl

Czas trwania: 4 semestry.

Opłaty: semestr 2100 zł, rekrutacja 100 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Kamila Szczpuła, tel. 68 328 32 36.

Kierownik studiów: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.