18 marca 2017

Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Adresaci:

  • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych klas I-III, którzy ukończyli studia magisterskie, licencjackie lub podyplomowe nadające kwalifikacje do pracy w przedszkolu i/lub w edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje:

  • po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz uzyskuje kwalifikacje nauczyciela języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Słuchacze zdobywają podstawy teoretyczne oraz poszerzają swój warsztat metodyczny dotyczący nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, realizują także praktykę pedagogiczną, która umożliwia zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
    Uwaga: Studia nie przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania jednego z certyfikatów wskazanych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (w tym szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli do nauczania języka obcego w edukacji dzieci w przedszkolu i klasach początkowych).

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1700 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: sekretariat instytutu Pedagogiki, tel. 68 328 32 54.

Kierownik studiów: dr Agnieszka Olczak, e-mail: a.olczak@ipp.uz.zgora.pl


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.