18 marca 2017

Organizacja i zarządzanie oświatą

 

Adresaci:

  • studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.

Kwalifikacje:

  • absolwenci uzyskują kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora w szkołach lub pełnienia funkcji kierowniczej w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Magdalena Zapotoczna, e-mail: m.zapotoczna@wpps.uz.zgora.pl

Kierownik studiów: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.