18 marca 2017

Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich posiadający kwalifikacje pedagogiczne; osoby pracujące z dziećmi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także do innych osób, które są zainteresowane indywidualizacją w procesie edukacji dziecka.

Kwalifikacje:

  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodami Montessori oraz Planu Daltońskiego w placówkach opiekuńczych i terapeutycznych, w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1500 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Renata Dzierzba, tel. 68 328 32 56.

Kierownik studiów: dr Mirosława Nyczaj-Drąg.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.