18 marca 2017

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Kwalifikacje:

  • przygotowanie do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych i pozaszkolnych, wspierających, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz innych wybranych formach opieki dla dzieci do lat trzech; kwalifikacje do zajmowania wymienionych stanowisk określają szczegółowe akty prawne i są uzależnione od ukończonych wcześniej form kształcenia kandydatów.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWWhttp://www.wpps.uz.zgora.pl/POW

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1400 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Katarzyna Januszek, tel. 68 328 47 22.

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, tel. 506 278 76.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.