18 marca 2017

Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

 

Charakterystyka studiów oraz sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe Pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej spełniają warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne z Rozporządzeniem MNiSzW z 2012 r. i 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela. Studia obejmują: 110 godzin przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, 220 godzin przygotowania w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 120 godzin z zakresu terapii pedagogicznej i 180 godzin praktyki (tj. 60 godzin w przedszkolu, 60 godzin w kl. I-III i 60 godzin terapii pedagogicznej). Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów, co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych.

Adresaci:

 • studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie bez przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz uzyskuje kwalifikacje:

 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWW: http://www.wpps.uz.zgora.pl/EEiTP/

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1800 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Katarzyna Januszek tel. 68 328 47 22

Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof UZ.

 


Dokumenty:

 • Regulamin studiów podyplomowych UZ
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia;
  • 1 zdjęcie;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
  • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
  • zobowiązanie ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
  • zaświadczenie od logopedy o braku wady wymowy;
  • oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami.

Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.