18 marca 2017

Stres, wypalenie zawodowe, mobbing – profilaktyka patologii organizacyjnych

 

Adresaci:

  • studia adresowane są do szerokiego grona osób zajmujących kierowaniem i/lub organizowaniem pracy innych osób, w tym: właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej w sferze prywatnej i publicznej przedsiębiorczości i wszystkich osób, których interesują problemy mobbingu, konfliktów w miejscu pracy, stresu, wypalenia zawodowego i pracoholizmu oraz innych uzależnień wpływających na sposób wykonywania pracy i atmosferę w miejscu pracy.

Kwalifikacje:

  • absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań w zakresie: zarządzania konfliktem; zarządzania stresem; tworzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej; przeciwdziałania powstaniu syndromu wypalenia zawodowego.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWW: http://psychologia.wpps.uz.zgora.pl/?page_id=282

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 2000 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńskatel. 68 328 73 11.

Kierownik studiów: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.