18 marca 2017

Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich – funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy aparatu wymiaru sprawiedliwości i Policji, pedagodzy i terapeuci zatrudnieni w placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kuratela sądowa, pracownicy służby zdrowia i inni.

Kwalifikacje:

  • uprawnienia terapeuty zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Czas trwania: 3 semestry.

Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: biuro dziekana, tel: 68 328 32 36.

Kierownik studiów: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.