11 lipca 2018

Uzależnienia behawioralne – diagnoza i pomoc psychologiczna

 

Cel studiów:

Celem studiów jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy, a także uzyskania specjalistycznych umiejętności w zakresie:

 • uzależnień i behawioralnych oraz ich diagnostyki,
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych behawioralnie i z problemowymi zachowaniami nałogowymi.

Studia są odpowiedzią na narastający problem społeczny w związku z coraz większym zaangażowaniem wielu osób w nałogowe wykonywanie określonych czynności. Nowe problemy stawiają nowe wyzwania przed lekarzami, terapeutami, psychologami i pedagogami wymuszając poszukiwanie skutecznych metod i form diagnozy oraz pomocy. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie diagnozy i pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym behawioralnie. Studia przygotowują do pracy w dziedzinie diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, a także rozwiązywania
problemów rodzinnych i społecznych z tym związanych.

Celem studiów jest przygotowanie do stawiania prawidłowej diagnozy, a także rozpoznawania zagrożeń w środowiskach lokalnych, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych, wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i zdrowotnej.

Adresaci:

 • osoby posiadające wyższe wykształcenie z dziedziny nauk społecznych i nauk o zdrowiu z m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy społecznej, medycyny zatrudnione jako terapeuci uzależnień, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
  oraz poradni zdrowia psychicznego

Kwalifikacje:

 • słuchacze nabędą aktualną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych, ich form, objawów i uwarunkowań. Pozyskają praktyczne umiejętności diagnozy, terapii i profilaktyki w obszarze zachowań nałogowych osobom uzależnionym i ich rodzinom. Studia mają charakter doskonalący.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWW: –

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1900 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: mgr Agata Szuba, A.Szuba@wpps.uz.gora.pl, tel. 68 328 31 76

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof UZ.

 


Dokumenty:


Opłaty za studia:

 • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
  BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
 • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.