18 marca 2017

Wczesne nauczanie języka obcego

 

Adresaci:

  • absolwenci studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich języka obcego.

Kwalifikacje:

  • kwalifikacje nauczyciela wczesnego nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Plan i program studiów:

Plan zajęć

Strona WWWhttp://www.wpps.uz.zgora.pl/WNJO

Czas trwania: 2 semestry.

Opłaty: semestr 1800 zł, rekrutacja 85 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Informacje dodatkowe: biuro dziekana, tel. 68 328 32 36.

Kierownik studiów: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ.


Dokumenty:


Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.