Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają na wydziale prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • 1 zdjęcie;
  • odpis dyplomu;
  • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
  • inne dokumenty, zgodnie z wykazem podanym przez kierownika studiów podyplomowych.

Dokumenty:

Opłaty za studia:

  • wszystkie studia podyplomowe mają ten sam numer konta bankowego, dlatego prosimy wpisać na przelewie nazwę studiów podyplomowych.
    BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
  • podanie na studia podyplomowe wraz z dokumentami składa się w dziekanacie lub sekretariacie prowadzącym dane studia podyplomowe.